Kertas Kerja Muzakarah Ahli-Ahli Majlis Penasihat Syariah Institusi Kewangan di Malaysia Kali Ke-7

  • Bagi mendapatkan kertas kerja sila klik di sini
  • Sekiranya anda berminat melihat gambar-gambar sepanjang muzakarah sila klik di sini.

Semoga anda mendapat manfaat dari portal ini. 

Terima kasih dan tahniah pada anda kerana megunjungi portal e-muamalat, jakim.