Pakar Rujuk

  Tan Sri Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman

BUTIR-BUTIR PERIBADI
 
 Nama                                                   : Tan Sri Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
 
Jawatan                                                : Penasihat Perundangan Syariah
 
Tempat Bertugas                               : Jabatan Peguam Negara
                                                                Seksyen Syariah, Bahagian 
                                                                Penyelidikan No. 45, Aras 15
                                                                Persiaran Perdana, Presint 4
                                                                62100 Putrajaya
  
Tarikh Lahir                                          : 31 Disember 1938
 
Tempat Lahir                                       : Kg. Kepala Bukit, Tobiar, Pendang, Kedah
 
Taraf Perkahwinan                             : Berkahwin
 
Kelulusan                                            : B.A Perundangan Islam (Syariah) Universiti Azhar, Kaherah
.
                                                                 Diploma Pendidikan, Universiti Ain Sham, Kaherah
 
                                                                 Diploma Undang-Undang dan Pentadbiran Kehakiman Islam,        
                                                                 Universiti Islam Antarabangsa (UIA).
 
Kurniaan                                               : PSM, PJN, DSDK, SDK, AMN
 
Anugerah                                              : Tokoh Maal Hijrah Tahun 1416/1995 Peringkat Wilayah   Persekutuan
 
                                                                  Anugerah Penghargaan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan Tahun 2007
 
Nama Pasangan                               : Puan Sri Hanan bt. Haji Bakar
 
Bil. Anak                                              : Lapan
 
 
RINGKASAN PERKHIDMATAN
  
01/06/1969 - 30/12/1970                   : Dilantik sebagai Guru Agama & Bahasa Arab di Maktab Mahmud Alor 
                                                                  Setar, Kedah
 
02/01/1971                                          : Lantikan sebagai Pelatih Kadi Skim A, Jabatan Hal
                                                                Ehwal Agama Kedah. 
 
01/04/1972-28/02/1977                    : Dilantik sebagai Kadi Daerah Padang Terap  
 
01/01/1973                                         : Disahkan dalam jawatan
 
01/03/1977                                         : Dilantik sebagai Ketua Penerangan Agama Islam Negeri Kedah
 
01/06/1979                                         : Dilantik sebagai Setiausaha Wakaf dan Baitulmal Negeri Kedah
 
01/09/1980                                         : Dilantik sebagai Pegawai Hal Ehwal Agama Islam Khas,  Jabatan   
                Perdana  Menteri (Kadi Besar Wilayah Persekutuan) Tingkatan.

              

01/01/1982                                         : Dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi/Kadi Besar Tingkatan   
                                                               Tertinggi ‘G’, Jabatan  Agama Islam, Wilayah Persekutuan
                                                               (Memangku)  
 
01/01/1984                                         : Kenaikan Pangkat Kadi Besar, Pegawai Hal Ehwal Ugama Islam
                                                               Tingkatan Tertinggi ‘G’
  
01/04/1985 - 07/07/1986                  : Diluluskan Cuti Belajar Bergaji Penuh kerana mengikuti Kursus 
                                                                Diploma  Undang-Undang dan Pentadbiran Kehakiman Islam (UIA)     
 
01/011986                                           : Kenaikan Pangkat Pegawai Hal Ehwal Ugama Islam Tingkatan
                                                                Tertinggi ‘G’ ke  Tingkatan Tertinggi ‘F’
 
31/12/1993                                          : Bersara Wajib kerana genap 55 tahun
 
16/06/1994 - 15/06/1996                  : Dilantik secara kontrak sebagai Ketua Hakim Syarie Gred Utama C
                                                               (KUP) Wilayah  Persekutuan
 
17/06/1996 - 16/06/1998                 : Perlanjutan kontrak sebagai Ketua Hakim Syarie Gred Utama C
                                                               Wilayah Persekutuan
 
18/06/1998 - 31/11/1998                 : Perlanjutan Kontrak sebagai Ketua Hakim Syarie Gred Utama C
                                                               Wilayah Persekutuan
 
01/12/1998 - 31/12/2001                 : Perlanjutan semula kontrak sebagai Ketua Pengarah/Ketua Hakim
                                                                Syarie Gred Utama B, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
 
01/01/2002 - 30/11/2007                  : Perlanjutan semula kontrak sebagai Ketua Pengarah/Ketua Hakim
                                                                Syarie Gred Utama A, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
   
01/04/2008 -  31/03/2010                : Dilantik secara kontrak sebagai Penasihat Perundangan Syariah Gred
                                                               Utama B, di Seksyen Syariah, Bahagian Penasihat, Jabatan Peguam
                                                               Negara
 
01/04/2010 - Sekarang.                    : Perlanjutan Kontrak sebagai Penasihat Perundangan
                                                                Syariah Gred Utama B, di Seksyen Syariah, Bahagian Penasihat,
                                                                Jabatan Peguam Negara                   
                               
 
SUMBANGAN
 • Ahli Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri  Perak, Negeri Sembilan, Pahang dan Terengganu.
 • Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
 • Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
 • Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan.
 • Ahli Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan Perbankan Islam dan Takaful Bank Negara Malaysia (BNM).
 • Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti
 • Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.
 • Ahli Majlis Pelan Tindakan Pembangunan Ummah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia.
 • Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia.
 • Ahli Panel Penasihat Pengajian Tinggi, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
 • Panel Penasihat Pengajian Tinggi Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysi(USIM).
 • Ahli Panel Pelaburan Tabung Haji
 • Ahli Jawatankuasa Pembangunan dan Pelaburan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).
 • Pengerusi Panel Undang-Undang Majlis Perundingan Islam Jabatan Perdana Menteri
 • Ahli Lembaga Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
 • Ahli Majlis Perundingan Islam Jabatan Perdana Menteri  Utama A, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
 
 

Datuk Haji Hassan bin Haji Ahmad

BUTIR-BUTIR PERIBADI
 
Nama Penuh                                        : Dato' Haji Hassan bin Haji Ahmad
 
Tarikh Lahir                                          : 10 Oktober 1942
 
Tempat Lahir                                        : Permatang Sungai Dua, Kepala Batas,
                                                                  Seberang Perai, Pulau Pinang.
 
Taraf Kewarganegaraan                    : Warganegara
 
Taraf Perkahwinan                              : Berkahwin
 
Tarikh Perkahwinan                            : 10 April 1977
 
Tempat Tinggal Sekarang                 : 1819, Mukim 8, Jalan Pongsu Seribu
                                                                   Pokok Sena, Kepala Batas,
                                                                   Kepala Batas, 13220 Seberang Perai Utara,
                                                                   Pulau Pinang
 
Nama Isteri                                           : Pauziah binti Mohd. Nor
 
Bilangan Anak                                      :  8 orang
  
Kelulusan                                             : B.A Fakulti Syariah dan Undang-Undang
                                                                 Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan
                                                                  (YPTIK) Nilam Puri, Kelantan (1973)  
 
                                                               : M.A Fakulti Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir (1975)
 
Kurniaan                                              : Paduka Mahkota Perak (P.M.P) - 1995     
     
                                                               : Darjah Setia Pangkuan Negeri (D.S.P.N)- 10 Julai 1999   
  
                                                               :  Panglima Jasa Negara (P.J.N.) - 7 Jun 2008
 
RINGKASAN PERKHIDMATAN
 
Klasifikasi Perkhidmatan                  : Kumpulan Pengurusan dan Profesional
 
Kementerian                                        : Kerajaan Negeri Pulau Pinang
 
Skim Perkidmatan                              : Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang
 
Jabatan                                                 : Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang
 
Gred Jawatan                                      : Jusa C
 
Tempoh Kontrak                                 : 02 September 1997 hingga 5 Jun 2010
 
 
SUMBANGAN/PENGALAMAN KERJA
 
03.07.1977 – 31.03.1981                    Pensyarah Falkulti Syariah dan Undang-Undang    
                                                                  YPTIK Nilam Puri, Kelantan
 
01.04.1981 – 31.08.1997                    Pensyarah Bahagian Syariah Akademi Pengajian
                                                                  Islam, Universiti Malaya
 
                                                                 Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor
 
                                                                 Ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melay Perak
 
01.04.1990 – 30.08.1991                   Timbalan Dekan Fakulti Syariah Akademi Islam
                                                                 dan Ahli Senat Universiti Malaya
                                                                 Pengelola Unit Pengajian Awam.
                                                                 Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
                                                           
01.09.1991 – 30.03.1992                  Dekan Fakulti Syariah dan Ahli Senat
Universiti Malaya
 
2000 hingga 2005                               Pengerusi PIBG Sekolah Maahad Al-Mashyor Al-Islami
                                                                Sungai Batu, Teluk Kumbar, Pulau Pinang
 
14.05.1999 – 2005                              Ahli Majlis Penasihat Syariah KFCH (MPS)
 
01.10.1993 hingga 2004                    Ahli Majlis Penasihat Syariah Sistem Perbankan Islam,
                                                                 Maybank
 
2001 hingga 2004                               Ahli Jawatankuasa Penasihat Ibadah Haji (TH/JAKIM)
 
01.05.1998 hingga 2004                    Ahli Majlis Pengawasan Syariah Bank Kerjasama Rakyat
 
12.05.2004 hingga sekarang            Pengerusi Lembaga Pengarah Usaha Tarbiah Sdn. Bhd
 
11.02.2005 hingga sekarang            Pengerusi Lembaga Pengarah Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB)
 
12.01.2000 hingga sekarang            Penaung Sekretariat Alumni Maahad Tahfiz Al-Quran Wal
                                                                Qiraat Pulau Pinang
 
01.07.1998 hingga sekarang            Ahli Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti
 
01.05.2001 hingga sekarang            Ahli Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan Untuk
                                                                 Perbankan Islam dan Takaful di Bank Negara Malaysia
 
1999 hingga sekarang                       Lembaga Pengarah As-Sahabah Zakat
                                                                Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP)
 
2005 hingga sekarang                      Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji (TH/JAKIM)
 
03.09.1997 hingga sekarang          Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP)
 
 
PENULISAN :
BUKU DAN KITAB
 
TAJUK
BAHASA
PENERBIT
TAHUN
DITERBITKAN
Al-Mafthum wa Mauqif al-usuliyina min Hujjiyatih
Arab
Hizbi, Shah Alam
1998
Usul al-Fiqh
Melayu
Pustaka Haji Abd. Majid Taman Ihsan Kepong
Selangor
1998
Kaedah dan Peraturan Pajak Gadai Mengikut Kehendak Islam
Melayu
Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang
2002
Riwayat Hidup Imam Al-Nawawi
Melayu
Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang
2002
 
 
KERTAS KERJA
 
TAJUK
BAHASA
TEMPATAN/
ANTARABANGSA
Mudharabah: Dalam Sistem Muamalat Islam
Melayu
Tempatan
Ciri-Ciri Syariah Islam
Melayu
Tempatan
Bai’al-Murabahah (Produk Kewangan Islam)
Melayu
Tempatan
Kepentingan Mencari Kekayaan Dalam Islam
Melayu
Tempatan
Ruang Lingkup Ijtihad
Melayu
Tempatan
Ijtihad
Melayu
Tempatan
Kesesuaian Islam Untuk Semua Keadaan
Melayu
Tempatan