Muzakarah Penasihat Syariah - Pengerusi

 BUTIR-BUTIR PERIBADI                                                                                                
 
Nama                                     : Abdul Shukor Hj. Husin (Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr.)          
 
Tarikh Lahir                           : 10 April 1942
 
Tempat Lahir                        : Pahang
 
Kelulusan                              : Ijazah B.A Hon. Fakulti Usuluddin, Universiti 
                                                  Al-Azhar  (1970)
 
  Diploma Pendidikan Ain Shams Universiti,  Cairo  (1971).
 
  Ijazah M.A Akidah & Falsafah dari Fakulti Usuluddin  Al-Azhar (1973)
 
  Ijazah Ph.D (Doktor Falsafah) Akidah & Falsafah, Universiti Al-Azhar (1984)
 
Pekerjaan sekarang           : Pengarah Institut Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa  
                                                  Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 
Kurniaan/Anugerah            : Bintang Darjah Indra Mahkota Pahang (DIMP) membawa gelaran Dato’ (1993)
 
                                                 Bintang JSM Sempena Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan
                                                 Agong (1995)
 
                                                Darjah Tertinggi Keilmuan Negeri Pahang (1990) 
                                                
Nama isteri                           : Ramah Abdul Manan(Datin)                                                 
 
Pekerjaan isteri                   : Pesara       
                                                                                                                     
Alamat tetap                         : Pejabat Pengarah
                                                  Institut Pengurusan Dan Penyelidikan   Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
                                                  Bandar Baru Nilai
                                                  71800 NilaI
                                                  Negeri Sembilan
                                                                       
Alamat surat menyurat        : Pejabat
                                                   Pengarah Institut Pengurusan Dan Penyelidikan
                                                   Universiti Sains Islam  Malaysia (USIM)
                                                   Bandar Baru Nilai
                                                   71800 Nilai, Negeri Sembilan
 
RINGKASAN PERKHIDMATAN DAN SUMBANGAN
 • Naib Canselor USIM
 • Profesor di UKM
 • Ketua Jabatan Usuludin & Falsafah UKM
 • Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM
 • Ahli IKIM 1995 hingga sekarang.
 • Ahli Lembaga Penasihat Syariah KFC Holdings (M) Berhad hingga sekarang.
 • Ahli Lembaga Pengarah Saham Wakaf Negeri Pahang.
 • Ahli Jawatankuasa Gabungan Pusat-pusat Pengajian Islam Sedunia.
 • Timbalan Pengerusi Persatuan Intelek Islam ASEAN.
 • Pengerusi Jawatankuasa Istilah Islam Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur 1986-1992.
 • Pengerusi Jawatankuasa Terjemahan Hadith Sohih al-Bukhari, Pusat Islam Jabatan Perdana Menteri hingga tahun 2000.
 • Terlibat dalam program media elektronik, ceramah dan kerja kemasyarakatan.
 • Ahli Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang.
 • Ahli Majlis Fatwa Negeri Pahang.
 • Menghasilkan lebih 20 buah penulisan, artikel dalam jurnal dan pembentangan kertas kerja di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
 • Menjadi Profesor Pelawat, Pemeriksa dan Penilai Luar di beberapa Universiti luar dan dalam negara.
 • Menjadi Perunding dan Pakar Rujuk kepada beberapa agensi Kerajaan dan swasta.
 • Membentang dan menghadiri lebih dari 60 seminar, bengkel  di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.
 • Ahli Islamic Fiqh Academy(IFA)OIC, Perwakilan Malaysia.
 • Pengurusi Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kwbangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam (MJFK).