Pautan Berkaitan

INSTITUSI KEWANGAN
bank islam    

Bank Negara Malaysia

Sebagai Bank Pusat Malaysia, Bank Negara Malaysia mempromosikan kestabilan monetari dan kestabilan kewangan yang kondusif kepada pertumbuhan mampan ekonomi Malaysia. Layari Bank Negara Malaysia

banking info  

Info Perbankan

Info Perbankan merupakan laman web yang menyebarluaskan maklumat berkenaan produk dan perkhidmatan institusi kewangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umum tentang perkara-perkara membabitkan institusi perbankan. Layari Info Perbankan

PIDM  

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia

PIDM bertindak sebagai pentadbir dan menyediakan insurans deposit serta menawarkan perlindungan kepada pendeposit sekiranya berlaku kehilangan sebahagian atau kesemua deposit serta sistem manfaat takaful dan insurans untuk melindungi pemilik sijil takaful dan polisi insurans sekiranya berlaku kegagalan institusi anggota. Layari PIDM