Timbangan dan Sukatan

timbang alHud 85

Maksudnya :
Dan wahai kaumku! Sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.   

Surah al-Hud 11:85

Cetak