Ghanimah (Harta Rampasan)

Ghanimah alFath19 26

Maksudnya :
Dan juga Dengan banyak harta rampasan perang, Yang mereka akan dapat mengambilnya. dan (ingatlah), Allah adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (sebagai memuliakan orang-orang Yang memberi pengakuan taat setianya di Hudaibiyah, Tuhan menujukan FirmanNya kepada mereka): Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan Yang banyak Yang kamu akan mengambilnya, lalu ia menyegerakan untuk kamu harta rampasan perang ini, serta ia telah menahan tangan manusia (pihak musuh di situ) daripada menyerang kamu; (Allah melakukan Yang demikian supaya kamu beroleh manfaat) dan supaya menjadi tanda (yang membuktikan kebenaran janjiNya) bagi orang-orang Yang beriman, dan juga supaya ia menambahkan kamu hidayah ke jalan Yang lurus.

Surah al-Fath 48 : 19-20

Cetak