Kemudahan Pekerjaan

kerja alInsyiraah5 6

Maksudnya :
oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) Bahawa Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan, (sekali lagi ditegaskan): Bahawa Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.

Surah al-Insyiraah 94 : 5-6

Cetak