Hari Ini 108

Seminggu 1256

Sebulan 4019

Jumlah 12170771

Riba

Maksudnya : 278. Wahai orang-orang Yang beriman! bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang Yang berhutang) itu, jika benar kamu...

+ Lagi
  • Kemaskini Terkini : Jumaat 08 Jun 2018, 15:42:30.

Pengurusan Masa

Pengurusan Masa

Maksudnya;
Dari Abi Bazrah al-Aslami katanya: Rasulullah SAW bersabda, tidak akan melangkah kaki anak adam pada hari kiamat sehingga ditanyakan mengenai umurnya pada apa ia habiskan, mengenai ilmunya pada apa ia lakukan, mengenai hartanya darimana ianya diperolehi dan ke mana ianya dibelanjakan dan mengenai tubuhnya pada apa ianya dihabiskan.

Al-Tarimizi, Muhammad bin Isa, al-Jami’ al-sahih sunan al-tarmizi, , tahqiq, Ahmad Syakir, Bab yau al-qiyamah, no. hadith 2417, Dar ihya’ al-turath al-arabi, Bairut, t.th., jld. 4, hlm. 612.

Cetak Emel