Memahami Falsafah, Prinsip dan Operasi Sistem Kewangan Islam

Oleh: Prof. Madya Dr. Asyraf  Wajdi Dato’ Dusuki
Ketua, JabatanPenyelidikan, Akademi Antarabangsa Kajian Syariah Mengenai Kewangan Islam (ISRA)

Cetak