Hari Ini 67

Seminggu 5833

Sebulan 12592

Jumlah 55302262

Harta

Maksudnya : Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu Dengan jalan Yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana...

+ Lagi
  • Kemaskini Terkini : Jumaat 14 Februari 2020, 12:20:52.

Pengurusan Harta Keluarga Mengikut Islam dan Realiti Semasa di Malaysia

No. Jurnal:  Jurnal Muamalat Bil. 2/2009

Penulis:  AHMAD HIDAYAT BUANG 

Pengurusan Harta Keluarga Mengikut Islam dan Realiti Semasa di Malaysia

Abstrak

Bersama keteguhan dan kemakmuran yang dinikmati Malaysia kebelakangan ini serta dengan pengenalan kemudahan simpanan dan pelaburan secara Islam, masyarakat Islam di Malaysia telah memperoleh dan memiliki harta dan kekayaan melebihi daripada dahulu secara perbandingannya dengan tempoh masa sebelum kemerdekaan. Kekayaan yang baru ini juga menimbulkan beberapa isu yang berkaitan dengan pengurusan harta dan agihan harta pusaka. Artikel ini merupakan satu percubaan untuk membincang isu¬isu ini daripada perspektif perundangan Islam terutama tentang penggunaan prinsip Syariah yang lain secara inovatif dalam pengurusan harta dan agihan pusaka orang Islam di Malaysia. 

Family Wealth Management From Islam Perspective and Current Scenario In Malaysia

Abstract

With economic stability and prosperity in recent years together with the introduction of Islamic   nancial facilities in savings and investments, Muslims in Malaysia have acquired and possessed properties and wealth much more than before in comparison to the period before independence. Together with this new wealth are  issues  and  problems  in  property  management and estate distribution. e paper attempts to discuss these issues from the perspective of Islamic jurisprudence on the use of other alternative and innovative Shar‘iah principles in property management and estate distribution.

Tags: Jurnal Muamalat Bil. 2/2009, Jurnal Muamalat

Cetak Emel