Hari Ini 61

Seminggu 5827

Sebulan 12586

Jumlah 55302256

Ghanimah (Harta Rampasan)

Maksudnya : Dan juga Dengan banyak harta rampasan perang, Yang mereka akan dapat mengambilnya. dan (ingatlah), Allah adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (sebagai memuliakan orang-orang Yang memberi pengakuan taat...

+ Lagi
  • Kemaskini Terkini : Jumaat 14 Februari 2020, 12:20:52.

Hukum Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariah ke Baitulmal

No. Jurnal:  Jurnal Muamalat Bil. 2/2009

Penulis:  MOHAMAD ZARIFI MOHAMAD DAUD 

Hukum Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariah Ke Baitulmal Dan Institusi  Islam Lain 

Abstrak

Islam mempunyai pandangan yang tersendiri tentang konsep pemilikan harta. Syariah telah meletakkan syarat bahawa harta yang dimiliki oleh orang Islam perlulah diperolehi daripada jalan yang dibenarkan oleh agama. Harta- harta yang dimiliki melalui cara yang bercanggah daripada Islam adalah diiktiraf sebagai harta yang tidak patuh Syariah. Timbul beberapa persoalan apakah diberikan keizinan oleh Syariah untuk disalurkan harta tersebut ke Baitulmal dan institusi kebajikan Islam lain atau sebaliknya. Kertas ini akan membincangkan apakah takrif dan status harta tidak patuh Syariah menurut perpspektif Islam dan seterusnya mengemukakan garis panduan mentadbir harta tidak patuh Syariah berpandukan kepada keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan.   

Islamic Legal Ruling On Channelizing Shariah Non-Compliant Property to Bayt al-Mal and other Islamic Institutions

Abstract

Islam has its own perspective on the concept of property ownership. Shariah has  prescribed that Muslim’s property should be acquired through permissible means. Hence, Islam does not recognize those properties which are not in accordance with Shariah. There are inquiries whether Shariah permits those properties to be channeled to Baitulmal or some other Islamic charitable bodies. This paper will discuss the definition and status of Shariah non-compliant properties from Islamic perspective. Besides, this paper also will give outline to administer the properties based on the decision by National Fatwa Committee Forum.

Tags: Jurnal Muamalat Bil. 2/2009, Jurnal Muamalat

Cetak Emel