Hari Ini 67

Seminggu 5833

Sebulan 12592

Jumlah 55302262

Timbangan dan Sukatan

Maksudnya : "Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga ia baligh (dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri); dan sempurnakanlah...

+ Lagi
  • Kemaskini Terkini : Jumaat 14 Februari 2020, 12:20:52.

Seigniorage of Fiat Money and the Maqasid al-Shari’ah: e Compatibility of the Gold Dinar with the Maqasid

No. Jurnal:  Jurnal Muamalat Bil. 2/2009

Penulis:  AHAMED KAMEEL MYDIN MEERA & MOUSSA LARBANI  

Seigniorage Wang Fiat dan Maqasid Syariah: Kesejajaran Dinar Emas Dengan Maqasid Syariah 

Abstrak 

Bahagian I kertas ini telah membahaskan bahawa dalam sistem wang   at yang berteraskan riba, maqasid Syariah tidak mungkin tercapai  kerana  salah  satu  maqasid  yang  berkaitan  dengan perlindungan terhadap harta tidak dapat dipenuhi. Dalam kertas Bahagian II ini, perbahasan berkisar tentang wang komoditi seperti dinar emas dan dirham perak sebagai medium pertukaran yang sejajar dengan objektif Syariah. Kertas ini merumuskan bahawa sistem ekonomi Islam adalah berasaskan kepada sistem barter di mana barang dan perkhidmatan adalah ditukar nilai dengan nilai yang setara; tetapi ianya terelak daripada masalah-masalah  yang  biasa  dikaitkan  dengan  sitem  barter  dengan mengguna-pakai komoditi-komoditi yang memiliki ciri-ciri wang sebagai wang; dan emas dibahaskan sebagai antara wang terbaik yang menepati ciri-ciri yang ditetapkan oleh hukum Syarak.

Seigniorage of Fiat Money and the Maqasid al-Shari’ah: e Compatibility of the Gold Dinar with the Maqasid

Abstract 

Part I of the paper argued that   at money is counterproductive to the attainment of the maqasid al-Shari’ah. In the present interest-based    at  monetary  system  one  of  the  maqasid, namely, the protection of wealth (mal) cannot be realized, which in turn causes the other maqasid to be a  ected too. In this Part II paper we argue for commodity monies, like the gold dinar and silver dirham, as being compatible with the maqasid.   Basically the paper concludes that the Islamic economic system is fundamentally a ‘barter’ system, i.e. an exchange economy where goods and services are exchanged value for value; but avoids the problems associated with barter by taking some of the commodities exchanged in the economy, that have the characteristics of money, as money; and gold is here argued as the best Shari’ah money.

Tags: Jurnal Muamalat Bil. 2/2009, Jurnal Muamalat

Cetak Emel