Hari Ini 183

Seminggu 183

Sebulan 8452

Jumlah 17796180

Memutuskan Janji

Maksudnya : Sesungguhnya Sejahat-jahat (makhluk) Yang melata di sisi (Hukum dan ketetapan) Allah ialah orang-orang Yang kafir (yang degil Dengan kekufurannya). sebab itu mereka tidak (mahu) beriman. (Iaitu) orang-orang Yang...

+ Lagi
  • Kemaskini Terkini : Selasa 06 Ogos 2019, 12:37:35.

Takaful: Analisis Terhadap Konsep Akad

No. Jurnal:  Jurnal Muamalat Bil. 3/2010

Penulis:  AZMAN BIN MOHD NOOR DAN MOHAMAD SABRI BIN ZAKARIA  

Abstrak 

Takaful ialah alternatif kepada insurans konvensional yang haram kerana mengandungi unsur-unsur riba, gharar, dan perjudian.Takaful yang berteraskan tabarru’ tidak selamat daripada kritikan-kritikan antaranya, ia banyak menyerupai insurans biasa daripada segi penjualan polisi perlindungan, pengurusan dana dan juga sebagai sebuah entiti perniagaan yang bertujuan mengaut keuntungan. Peserta takaful juga bukan sahaja bertujuan untuk menyumbang dan mendapatkan perlindungan, tetapi juga berminat untuk membuat pelaburan. Kertas kerja ini bertujuan mengkaji konsep akad yang digunakan dalam takaful dan kesan-kesannya menurut perspektif fiqh. 

Abstract 

Takaful is an alternative to the conventional insurance which is prohibited because of elements of usury, uncertainty, and gambling. Takaful which is based on tabarru’ is not free from criticisms of being a carbon copy of conventional insurances because of general similarities in terms of selling the protection policy, management of the fund as well as being a profit making business entity. The takaful participants at the same time do not mean to get protection alone, but also aim at making investment. This paper aims at investigating the syariah concepts of the contracts used and its effects from fiqh perspective.

Tags: Jurnal Muamalat Bil. 3/2010, Jurnal Muamalat

Cetak Emel