Garis Panduan Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-Level Marketing) Menurut Syariah

Oleh: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) pada 2011

Cetak