Hari Ini 188

Seminggu 2454

Sebulan 9405

Jumlah 17798323

Perburuan

Maksudnya : Wahai orang-orang Yang beriman! janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram. dan sesiapa di antara kamu Yang membunuhnya Dengan sengaja, maka dendanya (menggantinya) Dengan binatang ternak...

+ Lagi
  • Kemaskini Terkini : Selasa 06 Ogos 2019, 12:37:35.

Zakat Wang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-5 yang bersidang pada 16-17 November 1982 di Kuala Lumpur telah membincangkan Zakat Wang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Muzakarat telah memutuskan bahawa:

Wang daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja bagi pekerja-pekerja Islam wajib dikeluarkan zakat bila cukup haulnya iaitu setahun setelah penerimaannya berdasarkan Mazhab Shafie

Cetak Emel