Hari Ini 102

Seminggu 102

Sebulan 4615

Jumlah 55826827

Jual Beli

Maksudnya : Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka...

+ Lagi
  • Kemaskini Terkini : Jumaat 14 Februari 2020, 12:20:52.
  • Pelawaan Jurnal Muamalat Julai2020
  • banner sample1

Paparan Al-Quran & Al-Hadis

Mengusahakan Harta

Maksudnya : Orang-orang Yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang Yang dirasuk Syaitan Dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka...

+ Lagi

Zakat fitrah RM21 seorang?

BERBEZA berdasarkan keputusan jawatankuasa fatwa setiap negeri, kadar bayaran zakat fitrah ditentukan mengikut makanan asasi sesebuah negara daripada jenis yang mengenyangkan.

Dalam konteks di negara ini, zakat fitrah dinilai menerusi harga beras dan di Selangor misalnya kadar zakat ditetapkan RM7 seorang. Persoalannya bagaimana pula sekiranya seseorang itu menggunakan beras yang lebih mahal daripada kadar beras ditetapkan?

Menjawab persoalan tersebut, Lembaga Zakat Selangor (LZS) tampil menggalakkan orang ramai membayar zakat fitrah mengikut harga beras yang dimakan. Nilai tersebut adalah RM7, RM14 dan RM21 bagi seorang.

Berikut temu bual bersama Ketua Divisyen Penyelidikan Dan Pusat Kecemerlangan, LZS, Dr. Adibah Abd. Wahab mengulas keperluan kempen yang dijalankan, di samping dalil pensyariatannya mengikut pandangan Islam.

Mimbar: Adakah pelaksanaan ini merupakan fatwa baharu yang diperkenal?

Adibah: Amalan ini bukan baharu, ia dilaksanakan sebelum ini bukan sahaja di Selangor, tetapi beberapa negeri di Malaysia mengikut pusat pungutan zakat masing-masing.

Tetapi pelaksanaannya sebelum ini lebih kepada kesedaran individu. Namun, pada tahun ini, kita memikirkan perlunya usaha untuk menggalakkan umat Islam membayar zakat fitrah mengikut beras yang dimakan supaya amalan zakat fitrah mereka lebih sempurna dan tepat.

Apakah hukum dan dalil terhadap pensyariatannya?

Zakat wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang cukup syarat. Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 12 Disember 2017 menetapkan kadar umum dan minimum zakat fitrah pada tahun ini ialah RM7.

Namun kadar bayaran mengikut harga beras yang dimakan ini hukumnya sunat. Tidak menjadi masalah walaupun kita menggunakan beras yang mahal untuk membayar mengikut nilai minimum iaitu RM7, begitu juga sebaliknya.

“Daripada Abi Said al-Khudri r.a., sesungguhnya kami pada zaman Rasulullah SAW memberinya (membayar zakat fitrah) satu sha’ daripada makanan yang dimakan, satu sha’ daripada kurma.” - Riwayat Bukhari.

Apakah keperluan membayar zakat fitrah mengikut jenis beras yang dimakan ini?

Kita dituntut untuk melakukan ibadah secara yang terbaik apatah lagi ketika melaksanakan ibadah wajib seperti zakat fitrah.

Melebihkan bayaran zakat fitrah adalah sunat dan lebih afdal (lebih baik) yang akan dikurniakan oleh Allah dengan ganjaran berlipat kali ganda apatah lagi pada bulan Ramadan yang dijanjikan kerahmatan dan keberkatan.

Amalan ini juga merupakan satu peluang untuk mencantikkan amalan wajib selain sedekah sunat yang turut dilaksanakan.

Bagaimanakah kadar pengiraan bayaran zakat fitrah mengikut harga beras yang dimakan ini?

Kadarnya ialah satu sha’ (gantang) makanan asasi iaitu jika di Malaysia ialah beras. Satu gantang Baghdad menyamai 2.6 kilogram. Maka kadar fitrah ditentukan dengan mengambil 2.6 kilogram dan didarabkan dengan harga beras yang dimakan.

Namun, sebagai panduan dan memudahkan pembayar, kita menentukan kadar mengikut kategori beras. Ia berdasarkan harga beras yang dikeluarkan oleh pihak berwajib mengikut harga semasa.

Bagi sesiapa yang menggunakan beras berharga RM2.60 sekilogram, kadar zakat fitrahnya ialah RM7 dan bagi orang ramai yang menggunakan beras lebih mahal iaitu berharga RM2.60 sehingga RM8.80 sekilogram, mereka digalakkan membayar zakat fitrah pada kadar RM14 seorang, manakala bagi yang menggunakan harga beras berharga RM8.80 dan ke atas mereka digalakkan membayar fitrah pada kadar RM21 bagi seorang.

Kelebihan terhadap individu yang melebihkan membayar zakat atau mengikut harga beras dimakan?

Zakat adalah pelengkap kepada ibadah puasa Ramadan untuk menguji keimanan setiap hamba. Andai kata kita menjadi pemurah dan mampu memberikan lebih atau mengikut harga beras yang dimakan, itu menunjukkan kita berjaya mengikis penyakit kedekut atau bakhil dalam diri.

Rasulullah menggalakkan kita melipatgandakan kebaikan pada bulan Ramadan kerana amalan menunaikan ibadah fardu dalam bulan mulia ini akan digandakan oleh Allah sebanyak 70 kali, manakala amalan sunat akan menerima ganjaran ibadah wajib.

Selain itu, pembayaran zakat ini dapat menyucikan harta dan membawa keberkatan dalam hidup. Banyak harta tidak semestinya bahagia dan sedikit tidak semestinya tidak mencukupi. Itulah keberkatan yang perlu kita cari.

Kemudahan yang disediakan LZS untuk umat Islam membuat pembayaran zakat?

LZS melantik seramai 2,760 penolong amil fitrah di seluruh Selangor sepanjang Ramadan ini. Selain itu, orang ramai juga boleh menunaikan zakat di 27 cawangan LZS di seluruh Selangor, di samping beberapa pasar raya terpilih di sekitar Lembah Klang.Zakat fitrah juga boleh ditunaikan melalui penolong amil institut pengajian tinggi (IPT) di 14 IPT seluruh Selangor.

Kesemua cawangan LZS beroperasi tujuh hari seminggu termasuk cuti umum sepanjang Ramadan. Ini bagi memudahkan masyarakat mengambil kesempatan menunaikan zakat harta dan fitrah pada bulan Ramadan.

Orang ramai juga boleh membuat pembayaran menerusi dalam talian dengan melayari laman web rasmi LZS, pembayaran kad kredit dan menerusi perbankan dalam talian.

 

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/rencana/agama/zakat-fitrah-rm21-seorang-1.681934#ixzz5HQVKPUop © Utusan Melayu (M) Bhd

Cetak Emel

TERMA RUJUKAN PANEL PAKAR MUAMALAT

 

TERMA RUJUKAN

PANEL PAKAR MUAMALAT

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

 

Pendahuluan 

Penubuhan Panel Pakar Muamalat, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) telah dipersetujui dalam Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi, Jakim pada 7 November 2016.

2.  Dalam usaha untuk memantapkan peranan dalam bidang muamalat di Malaysia, Jakim telah mengadakan kunjung hormat kepada YB Senator Dato’ Dr. Asyraf Wajdi bin Dato’ Dusuki, Timbalan Menteri, di Jabatan Perdana Menteri pada 1 April 2016. Dalam pertemuan tersebut satu persetujuan telah dicapai bagi menubuhkan sekumpulan pakar atau panel khas yang berperanan untuk membantu kerajaan khususnya Jakim dalam hal berkaitan dengan muamalat di Malaysia.

Nama

3.  Nama panel ini ialah Panel Pakar Muamalat, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

 

Tafsiran

4.  Dalam Terma Rujukan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain:

“Panel” ertinya Panel Pakar Muamalat.

“Pakar” ertinya mereka yang mempunyai kepakaran, ilmu dan arif dalam bidang muamalat, fiqh, usul fiqh, kewangan, dan ekonomi Islam.

“Muamalat ” ertinya aktiviti yang melibatkan perhubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan  tatacara atau peraturan dalam perhubungan untuk      memenuhi keperluan masing-masing berlandaskan syariah Allah SWT yang melibatkan ekonomi sosial Islam seperti jualbeli, hutang piutang, sewa menyewa, upah mengupah, bergadai, pinjam meminjam, pelaburan, pengurusan harta dan sebagainya.

“Kewangan Islam” ertinya aktiviti yang melibatkan perbankan Islam, pasaran wang antara bank secara Islam, insurans Islam atau takaful, pasaran modal Islam serta institusi kewangan khusus yang menyediakan sumber pembiayaan alternatif dan semua yang dinyatakan adalah tertakluk dalam bidang kuasa Bank Negara Malaysia (BNM) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC).

OBJEKTIF  

5.  Objektif panel adalah untuk memberi nasihat dan pandangan kepada Jakim dalam penyelarasan dan pemantauan aktiviti muamalat.   

 

FUNGSI

6. Fungsi panel adalah seperti yang berikut:

(a) Mengkaji dan membincangkan isu-isu muamalat untuk merumuskan satu pendapat yang selaras dengan hukum syarak.

(b) Memberi pandangan dari sudut dalil dan hujah terhadap sesuatu isu muamalat sebelum mensabitkan hukum berkenaan.

(c) Memberi ulasan, nasihat dan pandangan terhadap kajian berkaitan isu-isu semasa muamalat yang dilaksanakan oleh Jakim atau pihak-pihak lain.

(d) Menjadi rujukan dan memberi khidmat nasihat dalam isu-isu semasa muamalat supaya selaras dengan tuntutan syarak.

 

KEANGGOTAAN

7.  Anggota panel terdiri daripada:

   (a) Seorang Pengerusi.

   (b) Seorang Timbalan Pengerusi.

   (c) Seorang Setiausaha, iaitu Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Jakim.

   (d) 15 orang ahli yang terdiri daripada:

          i. Dua orang Mufti daripada kalangan Mufti Negeri.

          ii. Seorang Yang Amat Arif Hakim Syarie.

          iii. 12 orang ahli yang berpakaran dalam bidang syariah, fiqh, kewangan, muamalat, ekonomi Islam, perbankan Islam, undang-undang dan perakaunan Islam.

8.  Anggota panel dilantik oleh Yang Berhormat Menteri (Hal Ehwal Islam) di Jabatan Perdana Menteri.

9.  Anggota panel dilantik dalam tempoh dua tahun. Anggota boleh dilantik semula setelah tempoh pelantikannya tamat. Seseorang anggota boleh meletakkan jawatan atau ditamatkan keanggotaannya atas sebab-sebab yang munasabah.

10.  Panel ini boleh menubuhkan pasukan petugas khas bagi melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diputuskan oleh panel dalam tempoh tertentu. Ahlinya boleh terdiri daripada ahli panel ini atau pihak lain yang dilantik.

 

MESYUARAT PANEL 

Kuorum 

11.  Tiada urusan, kecuali mengenai penangguhan, boleh dilakukan dalam sesuatu mesyuarat, dan tiada ketetapan atau tindakan panel yang dibuat atau dilaksanakan dalam sesuatu mesyuarat adalah sah melainkan jika sekurang-kurangnya satu perdua daripada anggota, termasuk pengerusi mesyuarat, hadir dalam mesyuarat itu.

 

Kekerapan Mesyuarat 

12.  Mesyuarat panel hendaklah diadakan dengan tetap sekurang-kurangnya dua kali setahun.

13.  Pengerusi, atau dalam masa ketidakhadirannya, Timbalan Pengerusi, hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat panel.

14.  Jika Pengerusi dan Timbalan Pengerusi tidak hadir dalam sesuatu mesyuarat, anggota yang hadir hendaklah memilih seorang daripada kalangan mereka secara majoriti untuk mempengerusikan mesyuarat itu.

 

Mengundang Orang Lain Untuk Menghadiri Mesyuarat

15. Pengerusi atau Jakim boleh mengundang mana-mana orang lain untuk menghadiri mesyuarat panel atau pertimbangan panel bagi maksud menasihatinya tentang apa-apa perkara yang sedang dibincangkan.

16.  Mana-mana orang yang menghadiri mesyuarat di bawah perkara ini tidak berhak untuk mengundi dalam mesyuarat atau pertimbangtelitian itu.

 

Etika

17.  Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan ahli-ahli panel perlu menjaga etika menghadiri mesyuarat sebagaimana yang terkandung dalam Perkara 6 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

18.  Dalam menjaga tatakelakuan dan kerahsiaan tentang apa-apa perkara yang dibincangkan, anggota panel adalah tertakluk di bawah peruntukan-peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Pindaan 1986) sebagaimana yang telah ditandatangani. 

 

PINDAAN 

19.  Terma Rujukan ini tidak boleh dipinda melainkan dengan persetujuan ahli mesyuarat dan Ketua Pengarah Jakim.

 

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

4 April 2017.

 

 

Cetak Emel

Pengumuman

002 demostration

Keratan Media

003 newspaper
[+ LAGI]