Senarai Kertas Persidangan

Bil Tajuk Fail
1 Seminar Antarabangsa Muamalat, Ekonomi dan Kewangan Islam (SMEKI)
2 Identifiying Strategic Economic Undertakings :Towards The Empowerment Of The Ummah Economy
Oleh : Jamal Othman
3 Research In Islamic Economics: The Missing Fard ‘Ayn Component
Oleh : Mohamed Aslam Haneef
4 Satu Pendekatan Strategik Ke Arah Memperkasakan Ekonomi Ummah
Oleh : Tan Sri Muhammmad Ali Hashim
5 Memperkasa Ekonomi Ummah Melalui Pemantapan Jaringan Tempatan Dan Penerokaan Berkesan Dalam Pasaran Global: Persiapan Mendepani Cabaran Baru Ekonomi Dunia – Daripada Perspektif Dan Pengalaman Petronas
 Oleh : Y.BHG. TAN SRI DATO’ SERI MOHD HASSAN MARICAN
Presiden Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
6 Memperkasa Ekonomi Ummah Melalui Pemantapan Jaringan Tempatan Dan Penerokaan Berkesan Dalam Pasaran Global: Persiapan Mendepani Cabaran Baru Ekonomi Dunia
Oleh : Y.B. Tan Sri Muhyiddin Hj. Mohd Yassin
Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri
7 Memperkasa Ekonomi Ummah Melalui Pemantapan Jaringan Tempatan Dan Penerokaan Berkesan Dalam Pasaran Global: Persiapan Mendepani Cabaran Baru Ekonomi Dunia1 Oic-Fta, Malaysia Dan Strategi Lautan Biru
Oleh : Nordin Kardi & Abdul Rahim Anuar
Universiti Utara Malaysia
8 Peranan Institusi Kewangan Dalam Mempertingkatkan Pemilikan Kekayaan Ummah: Satu Gagasan Dan Cabaran
Oleh : Y.BHG. DATO’ ZUKRI SAMAT, Pengarah Urusan. Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam)
9 Peranan Institusi Kewangan Islam Dalam Meningkatkan Pemilikan Kekayaan Ummah: Satu Gagasan Dan Cabaran Pelaksanaan
Oleh : DR. AHAMED KAMEEL MYDIN MEERA, Penasihat (Ekonomi)
Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP)
10 The Role Of Islamic Financial Institutions In Wealth Accumulation, Ownership & Protection By The Ummah:Conceptual And Implementation Challenges
 Oleh : Assoc. Prof. Dr. Zuriah Abdul Rahman, Universiti Teknologi MARA (UiTM)