Senarai Kertas Ilmiah

Bil Tajuk Fail
1 Kalkulator Belanjawan Bulanan Keluarga
2 Perbandingan antara perbankan Islam dan konvensional
3 Halal: Antara Tuntutan Agama Dan Strategi Ekonomi
 Oleh : Zawanah Binti Muhammad, Haji Munir Bin Haji Md. Salleh, Abdul Muhaimin Bin Mahmood
4 Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit
Oleh : Mohd Adnan Anan Abdullah, Senior Credit Counselor
5 Penyelesaian Ceti Haram: Pengurusan Kewangan Secara Sistematik
Oleh : En. Samsudin bin Jidin
Jabatan Konsumer dan Amalan Pasaran
Bank Negara Malaysia (BNM)
6 Permasalahan Pentadbiran Harta Pusaka Mualaf
Oleh: Azman Ismail
7 Faraid: Manifestasi Kesyumulan Pengurusan Harta Dalam Islam
Oleh: Prof. Madya Mohd Ridzuan Awang
Jabatan Syariah
Universiti Kebangsaan Malaysia
8 Instrumen Hibah Dan Wasiat: Analisis Hukum Dan Aplikasi Di Malaysia
Oleh: Mohd Zamro Muda
Jabatan Syariah
Fakulti Pengajian Islam, UKM
9 Perniagaan Multi Lavel Marketing (MLM) Dari Perspektif Fiqh Islami
Oleh: Tuan Haji Zaharuddin bin Muhammad1
10 Perniagaan Multi Lavel Marketing (MLM) dari perspektif Fiqh Islami
Oleh : Ustaz Zaharuddin Muhammad