Jurnal Muamalat

Bil Tajuk Muat turun Fail
1 Jurnal Muamalat Bil.3/2010
Oleh : Caver Depan Jurnal
2 Investment By Participation In The Islamic Banks
Oleh : MOHAMMAD NASRAN MOHAMAD DAN ABDUL WADUD MUSTAFA
3 Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional
Oleh : MOHAMAD ZARIFI BIN MOHAMAD DAUD
4 Qabd dan Hukum Penarikan Balik Hibah
Oleh : NOOR LIZZA BINTI MOHAMED SAID, MOHD RIDZUAN BIN AWANG DAN AMIR HUSIN BIN MOHD NOR
5 Operational Issues and Shariah Harmonisation Towards the Development of Corporate Takaful Business: Conventional Debt Financing and Reinsurance Mechanism
Oleh : MOHAMAD BIN ABDUL HAMID, NOR INAYAH BINTI YAA’KUB DAN NIK MUTASIM BIN NIK AB. RAHMAN
6 Institusi Hisbah dan Peranannya dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam
Oleh : ZULFAQAR BIN MAMAT
7 Hukum Bermuamalat Dengan Sumber Yang Haram
Oleh : ZAHARUDIN BIN MUHAMMAD
8 Krisis Kredit Menurut Perspektif Pengurusan Risiko Islam: Bagaimana Syariah Memberikan Pengajaran Bernilai Untuk Kapitalis
Oleh : AZMAN BIN ISMAIL DAN MUHAMMAD ALI JINNAH BIN AHMAD
9 Analisis Terhadap Manfaat Simpanan Wang di Bank
Oleh : SHOFIAN AHMAD DAN HAYATULLAH LALUDDIN
10 Takaful: Analisis Terhadap Konsep Akad
Oleh : AZMAN BIN MOHD NOOR DAN MOHAMAD SABRI BIN ZAKARIA
11 Leverage Dalam Urus Niaga Mata Wang Asing/ Foreign Exchange (Forex): Satu Analisis Dari Perspektif Syariah
Oleh : MOHD ZAMEREY ABDUL RAZAK
12 Fiqh Awlawiyyat in Retakaful Between RBC (Risk-Based Capital) Standards and Islamic Institutions
Oleh : AZMAN ISMAIL
13 Seigniorage of Fiat Money and the Maqasid al-Shari’ah: e Compatibility of the Gold Dinar with the Maqasid
Oleh : AHAMED KAMEEL MYDIN MEERA & MOUSSA LARBANI
14 Hukum Penyaluran Harta tidak Patuh Syariah ke Baitulmal
Oleh : MOHAMAD ZARIFI MOHAMAD DAUD
15 Peranan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dalam Pembangunan Pasaran Modal Islam di Malaysia
Oleh : MD NURDIN GHADIMON