Analisis Harga Emas

Bil Tajuk Fail
1 Penyata Purata Harga Pasaran Emas Bulanan bagi Penentuan Nilai Nisab Zakat Tahun 2012M/1433H
2 Harga emas bagi bulan Disember 2012
3 Harga Emas Bagi Bulan November 2012
4 Harga emas bagi bulan Oktober 2012
5 Harga emas bagi bulan September 2012
6 Harga emas bagi bulan Ogos 2012
7 Harga emas bagi bulan Julai 2012
8 Harga emas bulan Jun 2012
9 Harga emas bulan Mei 2012
10 Harga emas bulan April 2012