Senarai Garis Panduan

Bil Tajuk Fail
1 Garis Panduan Mengenai Pembiayaan Islam oleh Koperasi.
 
2 Garis Panduan Permohonan Lesen Jualan Langsung
3 Garis Panduan Peraduan Berasaskan Hadiah
 Oleh: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
4 Garis Panduan Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-Level Marketing) Menurut Syariah
 Oleh: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) pada 2011
 
 
5 Garis panduan Ar-Rahnu 2013
6 Garis Panduan Penulisan Jurnal Muamalat (Terkini)