Senarai Artikel

 • Konvensyen Kebangsaan Keusahawanan Islam (NCiE) 2015 merupakan program anjuran UniversitiSains Islam Malaysia (USIM) dengan kerjasama Institut Latihan Islam Malaysia (ILIm). Konvensyen ini mengambil kira kepada penyelidikan dalam pelbagai bidang keusahawanan Islam, ekonomi dan kewangan yang bertumpukan kepada isu di peringkat mokro dan mikro. Ia juga, merupakan suatu platform untuk para pengkaji dan penyelidik bagi mencari rangkaian penyelidikan dan kerjasama yang lebih meluas.
 • Perasan atau tidak, hakikatnya masyarakat kita kini telah terperangkap dalam fenomena suka berhutang yang kurang sihat, tetapi dianggap sebagai sihat oleh mereka. Amat pilu dan menyedihkan lagi, yang terlibat dalam fenomena ini juga adalah orang melayu yang Islam merupakan akidah dan pegangan mereka. 
   
 • Melantik penama (Nomination) oleh orang-orang Islam dalam mana-mana badan atau institusi di mana mereka menyimpan sebarang harta adalah tidak sah untuk diterima sebagai waris yang berhak menerima pusaka si mati cuma ia adalah sebagai yang melaksanakan wasiat untuk membahagikan harta pusaka tersebut kepada para waris mengikut hukum syarak…
   
 • Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MJFK) telahpun memutuskan hukum berkaitan dengannya dalam beberapa siri persidangan yang membahaskan status insurans konvensional. Secara umumnya semua jenis insurans konvensional sama ada insurans nyawa, insurans am serta memperomosikannya juga adalah haram
 • Makluman: Artikel ini dipetik daripada Buku Program Bersempena Forum Kewangan ISlam Kuala Lumpur (KLIFF2011), Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam 2011 Kali Ke-6 pada 3 Oktober 2011 bertempat di Hotel Istana City Centre Kuala Lumpur. Halaman 15 hingga 21.
 • Mekanisme Bursa Suq Al-Sila’ adalah berteraskan konsep murabahah dan tawarruq. Model Bursa Suq Al-Sila’ telah mendapat kelulusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti pada 5 Februari 2008 dan Majlis penasihat Syariah Bank Negara Malaysia pada 30 Julai 2008.
 •  Shariah prescribes all the cases which is related to the Islamic finance must be conformed with Shariah principles. Dalil in al-Qur’an and as-Sunnah has mentioned clearly that all Muslims cannot refer other laws unless it is an Islamic law.
 • Skim cepat kaya adalah satu skim di mana sejumlah wang didepositkan atau dilaburkan akan dijanjikan pulangan yang tinggi dan lumayan. Lazimnya, pulangan yang dijanjikan lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh institusi kewangan berlesen.Terdapat pelbagai jenis skim cepat kaya, antara yang terkenal ialah Skim Pak Man Telo dan Swiss Cash. Malah terdapat juga beberapa syarikat multi-level marketing (MLM) pada hari ini yang modus operandinya menyerupai skim cepat kaya tetapi menggunakan label MLM untuk mengelirukan para pengguna.
 • Dalam Islam perniagaan dianggap sebagai satu aktiviti yang sangat mulia. Ia merupakan ibadah dan juga sunnah rasul SAW. Bagi mereka yang melaksanakan aktiviti peniaga dengan amanah, mereka turut dijanjikan balasan syurga bersama para nabi, orang soleh dan syuhada’. Namun demikian, sekiranya ia dilakukan luar dari batasan syariat Islam maka ianya tidak lagi dianggap ibadat tetapi tetapi aktiviti yang boleh mendatangkan padah kebinasaan baik di dunia dan akhirat.
 • Berkembangnya industri kewangan Islam secara tidak langsung membuka lembaran medan dakwah yang terbaharu. Umat Islam seharusnya mengambil peluang ini menyampaikan mesej-mesej dakwahmempromosikan kewangan Islam sebagai suatu agenda transformasi kepada suatu sistem muamalat yang diredhai Allah SWT.